VERSLAG WEBINAR1: VEILIG
AAN DE SLAG MET
VOEDSELOVERSCHOTTEN

VERSLAG WEBINAR 1

Op donderdag 25 februari organiseerde het flavour team van Vives en Herwin in samenwerking met Vonst vzw een webinar: ‘Veilig aan de slag met voedseloverschotten’. 

Dertig organisaties namen deel, een divers gezelschap van distributieplatformen van voedseloverschotten, voedselverwerkende organisaties en organisaties die inzetten op het verminderen van voedselverspilling. Allen met een hart voor de sociale en ecologische dimensie van werken met voedsel(overschotten).
Tijdens de webinar stelden we twee animatiefilmpjes (rechts het
distributiefilmpje) rond voedselveiligheid op de werkvloer voor. De filmpjes
geven op een ludieke, heldere en visuele manier de essentie weer van wat medewerkers echt moeten weten omtrent voedselveiligheid in de keuken en
bij de herverdeling van voedsel(overschotten). De filmpjes zijn ontwikkeld als didactische leertool en kunnen op de werkvloer ook informatief en
sensibiliserend ingezet worden. De filmpjes zijn beschikbaar in het
Koen De Roover van FAVV gaf tekst en uitleg bij de filmpjes. FAVV onderstreepte het belang van de drie kernelementen uit de filmpjes: persoonlijke &
 handhygiëne temperatuur en poetsen en reinigen. Op organisatieniveau leven er nog heel wat vragen. Voor distributieplatformen bestaat er geen specifiek
instrument maar stelt FAVV hun generieke autocontrolegids als richtinggevend kader voor. Vanuit FAVV is er ook aandacht voor de 
preventie vanvoedselverspilling en wat dit betekent voor voedselbanken.

Ute Poelmans van WEB vzw ons een inkijk in hoe zij als werkvloerbegeleider voedselveiligheid op een motiverende en behapbare manier tracht over te brengen.
Elke begeleider of coach botst al eens op weerstand of frustratie, dat is bij het toepassen van de regels rond voedselveiligheid niet anders.
Het distributieplatform van Brugge getuigde over de uitdagingen die zij daarbij ervaren. Inge Laperre stelde de zelfdeterminatietheorie voor als kader voor behoefte georiënteerd coachen. Aandacht voor 3 psychologische basisbehoeften; competenties, verbinding en autonomie helpen je al coach om je medewerkers
op een motiverende en versterkende manier te ondersteunen in hun leerproces.

Dit was de eerste webinar in een reeks van drie rond coaching en begeleiding in de sector van de voedseloverschotten. De volgende webinars gaan dieper in op
logistieke competenties en voeding, gezondheid en welbevinden. In elke webinar gaan we aan de slag met praktijkvoorbeelden, tips, advies en achtergrond die
je helpen om je medewerkers te ondersteunen in hun leerproces.

Graag tot dan.

Onze UK partners organiseerden een soortgelijke webinar in de UK.Meer info hier.

Links op een rijtje:
Animatiefilmpje Keuken NL, ENG, FR
Animatiefilmpje distributie NL, ENG, FR

TOOLS

Het Flavour team ontwikkelt rond verschillende componenten mbt. werken met voedseloverschotten een aantal tools voor de werkvloer, gericht op coaches en werkvloerbegeleiders van leerwerknemers. Voor deze eerste webinar zijn dat twee animatiefilmpjes rond voedselveiligheid. Eentje voor de keuken (onder) en
één voor distributie (eerder in het artikel). De filmpjes geven op een ludieke, heldere en visuele manier de essentie weer van wat medewerkers dienen te weten
omtrent voedselveiligheid in de keuken en bij de herverdeling van voedsel(overschotten). De drie kernelementen zijn: persoonlijke & handhygiëne temperatuur
en poetsen en reinigen, en dat elke dag op nieuw. De filmpjes zijn ontwikkeld als ondersteunende didactische leertool en kunnen op de werkvloer ook
 informatief en sensibiliserend ingezet worden.
Zoeken