Voedselverspilling tegengaan staat in de top 3 van de belangrijkste acties die we kunnen ondernemen om de klimaatopwarming een halt toe te roepen

Chad Frischmann, Klimaatexpert
Flavour is een Europees samenwerkingsverband met 10 partners uit België, Frankrijk en Groot-Brittannië dat nieuwe manieren onderzoekt om

  • voedselverspilling te bestrijden
  • jobs te creëren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • mensen in armoede te ondersteunen

VERWERKEN OF VERDELEN (HOE?)

VERWERKEN OF VERDELEN (HOE?) Door op een andere manier voedsel te produceren, te kopen en te consumeren kunnen we verspilling zoveel mogelijk voorkomen.  Zijn er toch overschotten dan kunnen we ze

  • verdelen via distributieplatformen aan voedselhulp- en sociale organisaties.
  • verwerken tot nieuwe langer houdbare producten.

SOCIALE MEERWAARDE (WAAROM?)

De verdeling of verwerking van het voedsel wordt uitgevoerd door werknemers in de sociale economie. Dat zijn vaak mensen die het moeilijk hebben bij het vinden van een job. Door hen te ondersteunen creëerde FLAVOUR heel wat sociale voordelen.

Dankzij het rekenwerk van o.a. VIVES Hogeschool berekenden we dat FLAVOUR meer dan € 100 miljoen sociaal rendement opgeleverd heeft in vier jaar tijd, waarvan meer dan € 33 miljoen in Vlaanderen.

Elke euro die in de initiatieven werd geïnvesteerd, leverde meer dan € 11 op aan sociaal rendement.
VIVES Hogeschool en Marjon University berekenden dit met behulp van een bestaande methode: de Social Value Engine, ontworpen door het Social Value Team in East Riding, Yorkshire (VK). Via de methode kan je een monetaire waarde berekenen voor verbeteringen op sociaal, menselijk en milieuvlak.

Voorbeelden van die verbeteringen zijn: een grotere inzetbaarheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, meer zelfvertrouwen voor werknemers en vrijwilligers, minder sociaal isolement voor medewerkers, enzovoort. De resultaten zijn gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN.

Voor meer informatie, surf naar:  https://www.socialvalueengine.com/.

UITDAGINGEN

UITDAGINGEN Sociale banen creëren en tegelijk voedselverspilling tegengaan is niet altijd gemakkelijk. Deze uitdagingen hebben we dan ook besproken tijdens ons evenement in juni 2022 (video hieronder).

Belangrijke uitdagingen blijven:
  • Financieel gezond blijven, terwijl je sociale en ecologische doelen nastreeft.
  • De lage kosten om voedsel te verbranden of te verwerken tot veevoeder, ipv het te schenken aan sociale organisaties zoals voedselbanken.

MOGELIJKE OPLOSSINGEN

Eén manier om je sociale onderneming veerkrachtiger te maken is door samen te werken met andere partners. Als er één ding is dat we van FLAVOUR moeten onthouden, dan is het wel dat samenwerking de sleutel is.
Klik hier voor meer informatie over verschillende bedrijfsmodellen om jouw organisatie rond voedseloverschotten op te starten of te verbeteren.
Een tweede stimulans voor sociale ondernemingen zou een krachtig ondersteunend beleid zijn. Op basis van de ervaringen van de FLAVOUR-partners heeft Feedback Global verschillende beleidsaanbevelingen gepubliceerd voor het VK, België, Frankrijk en de EU.
Zoeken